Disbopox 468 EP-Strukturschicht

Fakturowana, antypoślizgowa, barwna, dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa do wykonywania posadzek przemysłowych. Także do wykonywania barwnych antypoślizgowych powłok na izolacjo-nawierzchniach w inżynierii komunikacyjnej.

Opakowanie 10kg

Termin realizacji do 2 dni.

Więcej szczegółów

522,75 zł

 

Zastosowanie

Do stosowania na posadzkach mineralnych o średnim obciążeniu mechanicznym jak: hale produkcyjne i magazynowe obsługiwane przez wózki widłowe, sklepy, korytarze, ciągi komunikacyjne. Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych) może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób „szczególnie wrażliwych” jak np. ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp. Podlega kontroli i nadzorowi TÜV.

Właściwości

  • Antypoślizgowa
  • Odporna na działanie środków chemicznych
  • Dyfuzyjna dla pary wodnej
  • Fakturująca i optycznie egalizująca podłoże
  • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Niskoemisyjna – o zminimalizowanej emisji LZO, podlega kontroli i nadzorowi TUV
  • Kontrolowana jakość - posiada aprobatę techniczną IBDiM
    Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia

Spoiwo

Wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) żywica eposkydowa.

Wielkość opakowań

10 kg opakowanie kombi z tworzywa sztucznego, 
40 kg (Masa: 33,6 kg - kubeł z tworzywa sztucznego; utwardzacz: 6,4 kg - wiadro blaszane).

Barwa

Szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość kamienna (Steingrau).
Inne odcienie na zapytanie.

Materiał dostępny również w odcieniach z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor plus. Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Satynowy połysk.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do ok. 12 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,4 g/cm3

Grubość warstwy suchej

średnio ok. 36 µm/100 g/m2

Opór dyfuzyjny µ (H2O)

ok. 15.000

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

ok. 50 mg/30 cm2

Twardość mierzona wahadłem wg Königa:

ok. 110 s

Twardość metodą Shore (A/D)

ok. D 80

Odporność chemiczna

Odporność na działanie związków chemicznych w oparciu o normę DIN 53 168 przy 20°C

  7 dni
Ług sodowy, 10 % +
Amoniak, 25 % +
Woda destylowana +
Nasycony roztwór soli kuchennej +
Etanol, 40 % +
Alkohole +
Wszystkie węglowodory +
Kawa +
Benzyna DIN 51 600 +
Olej silnikowy +

Objaśnienie znaków: + = odporna

 

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacane żywicami masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia ( wykonać powierzchnie próbne). Wytrzymałość podłoża na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna zmierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2. Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą:
Beton i jastrychy cem. max 5%
Jastrych anhydrytowy max 1%
Jastrych magnezjowy 2 – 4%
Jastrych skałodrzewny: 4 – 8%

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować odpowiednią metodą np. przez śrutowanie lub szlifowanie tak, aby spełniało powyższe wymagania.

Stare powłoki jednoskładnikowe (1K) i luźne dwuskładnikowe (2K) usunąć. Powierzchnie szkliste oraz sztywne powłoki dwuskładnikowe (2K) przeszlifować, zmatowić strumieniowo lub zagruntować materiałem Disbon 481 EP-Uniprimer. Pęknięcia i ubytki w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym (≈ 400 obr./min) aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Przelać do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać.

Proporcja mieszania

masa podstawowa : utwardzacz = 84:16 - wagowo

Sposób nakładania

Powłoki gruntujące nakładać raklą z twardej gumy lub szczotką. Powłoki wierzchnie nakładać raklą zębatą z twardej gumy a następnie wygładzić we wszystkich kierunkach wałkiem fakturującym.

Układ warstw

Warstwa gruntująca:
Podłoża mineralne zagruntować środkiem Disbopox 468 EP-Strukturschicht, wypełniając pory. W razie konieczności żywicę rozcieńczyć dodając maks. 10% wody.
Szorstkie podłoża należy dodatkowo wyrównać stosując szpachlowanie wyrównawcze (materiał gruntujący zmieszany z piaskiem kwarcowym).

Na równych i lekko chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając (wagowo):
Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100%
Disboxid 942 Mischquarz 20%

Na nierównych i chropowatych podłożach:
Sporządzić masę szpachlową używając (wagowo):
Disbopox 453 Verlaufschicht 100%
Disboxid 942 Mischquarz maks.20%

Warstwa końcowa, zmniejszająca poślizg:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht (nie rozcieńczony) rozprowadzić raklą zębatą z twardej gumy (2 mmtrójkątne uzębienie)*. Odwrócić raklę i rozprowadzić równomiernie gładką stroną.
Fakturować wałkiem moltoprenowym na krzyż.

Antypoślizgowa (R11) warstwa końcowa:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht 100% wag.
Disboxid 942 Mischquarz 10 % wag.
Zmieszać ze sobą i nakładać zgodnie z opisem powyżej.

* Podane uzębienie rakli jest wyłącznie wskazówką. Wybór zależy od stopnia zużycia narzędzia, temperatury, stopnia wypełnienia i właściwości podłoża.

Zużycie

Warstwa gruntująca ok. 200–250 g/m2
Szpachlowanie wyrównawcze
Równe, lekko chropowate podłoże:
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1,3 kg/mm/m2
ok. 260 g/mm/m2
Nierówne, chropowate podłoża:
Disbopox 453 Verlaufschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 1.040–1.200 g/mm/m2
ok. 210–240 g/mm/m2
Warstwa końcowa, zmniejsza poślizg ok. 500–600 g/m2
Warstwa końcowa, antypoślizgowa (R 11)
Disbopox 468 EP-Strukturschicht
Disboxid 942 Mischquarz
ok. 500 g/m2
ok. 50 g/m2

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza ok. 60%. W wyższych temperaturach czas ten ulega skróceniu, w niższych wydłużeniu.

Warunki obróbki

Minimalna temp. materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C, maksymalna 30°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze co najmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Przerwy technologiczne

Podczas pracy w temp. +20°C przerwy technologiczne pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynoszą minimum 16 i maks. 48 godzin. Przy dłuższej przerwie przed przystąpieniem do dalszych prac powierzchnia musi być zmatowiona (przeszlifowana). Wyższe temperatury skracają podane czasy, niższe- wydłużają.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 1 dniu, po 3 dniach jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. Wczasie twardnienia (ok. 24 h przy +20°C) chronić przed działaniem wilgoci; wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki. Zapewnić odpowiednią wentylację w czasie wysychania materiału. Niewłaściwa wentylacja może być przyczyną przebarwień na skutek nierównomiernego wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i podczas przerw w pracy narzędzia myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem