Disbopur 458 PU-AquaSiegel

Transparentna, wodna, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa do wykonywania powłok zamykających na twardych i bardzo twardych warstwach poliuretanowych i epoksydowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz.

Opakowanie: 4kg

Kolor BEZBARWNY

Termin realizacji do 2 dni

Więcej szczegółów

366,54 zł

 

Zastosowanie

Dzięki zmniejszonej emisji LZO (lotnych związków organicznych), może być stosowana w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. ośrodki zdrowia, szpitale, szkoły, przedszkola itp..

Do stosowania jako matowa powłoka zamykająca do twardych i bardzo twardych warstw poliuretanowych i epoksydowych wewnątrz pomieszczeń. Składnik systemu Disboxid Stonecolor wewnątrz i na zewnątrz. Dodatkowa, powłoka zamykająca w systemie Disboxid Multikolor wewnątrz oraz matowe wykończenie powierzchni w systemie Disboxid ArteFloor. Tworzy powłoki antypoślizgowe w połączeniu z produktem Disbon 947.
Na powierzchniach ścian jako powłoka zamykająca dla farb Caparol SeidenLatex E.L.F i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20.

Właściwości

  • Niskoemisyjna
  • Podlega kontroli i nadzorowi TÜV
  • Dopuszczona przez Deutschen Institut für Bautechnik (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej)
  • Podnosi odporność na zarysowania twardych i bardzo twardych powłok poliuretanowych i epoksydowych  
  • Poprawia podatność powłoki na zmywanie
  • Redukuje występowanie zabrudzeń spowodowanych ścieraniem gumy
  • Jest odporna na chemikalia i promieniowanie UV

 

Przetestowana i zatwierdzona zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materiałów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób „wrażliwych” np. pomieszczenia w służbie zdrowia.

Spoiwo

Wodna, dwuskładnikowa (2K) żywica poliuretanowa.

Wielkość opakowań

4 kg plastikowe opakowanie Kombi

Barwa

Transparentna.

Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Matowy.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
Okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 9 miesięcy. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20°C.

Gęstość

ok. 1,05 g/cm3

Grubość warstwy suchej

ok. 44 µm/100 g/m2

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

17 mg/30 cm2

Odporność chemiczna

Odporność na dzialanie związków chemicznych zgodnie z DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
  7 dni
Grupa 1: Ottokraftstoffe +
Grupa 3:
Olej opałowy EL (według DIN 51 603-1)
+
Grupa 4: wszystkie węglowodory +
Grupa 7b:
Biodiesel (według DIN EN 14214)
+
Grupa 8: wodne roztwory alifatycznych aldehydów do 40% +
Grupa 9: wodne roztwory nieorganicznych kwasów (kwas karboksylowy) do 10% + (V)
Grupa 10: Kwasy nieorganiczne do 20% +
Grupa 11: nieorganiczne ługi +
Grupa 14: wodne roztwory środków organicznych czynnych powierzchniowo +
Skydrol +
Kwas cytrynowy 10 % +
Roztwór chlorku żelaza III, nasycony +
Kwas fosforowy 85 % +
ksylen +
Amoniak 25 % +
Cola +
Kawa + (V)
Czerwone wino + (V)
Etanol 40 % +
Etanol 96 % +
Woda destylowana +
Benzyna lakowa +
Kwas solny 10 % +
Kwas solny 30 % + (V)
Objaśnienie oznaczeń: + = odporny, V = przebarwia

 

Odpowiednie podłoża

Twarde i bardzo twarde podłoża poliuretanowe i epoksydowe, powłoki obsypane płatkami, oraz systemy Disboxid Multicolor-, Stonecolor-, i ArteFloor. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Powierzchnie ścian, z powłoką farb: Caparol Seiden-Latex E.L.F i Caparol Latex Satin 20 i Samtex 20 w jasnych kolorach o współczynniku jasności (HBW) 100 - 60. Na tapetach z włókna szklanego Capaver® Glasgewebe można uzyskać szczególnie mocne powierzchnie. Zastosowanie tapety z włókna szklanego innego producenta może powodowac powstawanie zażółceń.

Przygotowanie podłoża

Podłoże dokładnie oczyścić (zamieść, odkurzyć, szczególnie dokladnnie oczyścić powierzchnie obsypane płatkami) tak aby spełniało powyższe wymagania. Stare powłoki zmatowić (przeszlifować). Nie używać papieru gruboziarnistego aby nie zarysować podłoża! Na nowych powłokach wykonanych żywicami reaktywnymi następnego dnia wykonać warstwę zamykającą. W wypadku dłuższej przerwy technologicznej przed wykonaniem warstwy zamykającej powierzchnię przeszlifować papierem drobnoziarnistym.

W niższych temperaturach czas ten ulega wydłużeniu. Powłoki wykonane wodnymi żywicami reaktywnymi muszą być dostatecznie suche.

Uwaga: przy zastosowaniu jako powłoka zamykająca na warstwie wykonanej żywicą Disboxid 437 EP-Klarschicht: Gruntownie zmyć powierzchnię (Disboxid 437) nierozcieńczonym środkiem czyszczącym: Grundreiniger R*, firmy Dr. Schutz lub środkiem GR-S*, firmy TANA Chemie. Przestrzegać czasów wysychania żywicy Disboxid 437.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać, aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 5 : 1 części wagowo

Sposób nakładania

Nakładać wałkiem poliamidowym (np. Rotanyl 13 mm, Fa. Rotaplast) Aby uzyskać równomierną optykę nakładać „mokrym w mokre”.
Przy nakładaniu wałkiem w celu uniknięcia różnic kolorystycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Układ warstw

Powierzchnie gładkie
Nakładać równomiernie, cienką warstwą ruchami krzyżowymi. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, nakładać bez przerw w jednym cyklu roboczym.

Powierzchnie antypoślizgowe
Do żywicy PU-Aquasiegel 458 dodać 2 – 3 % wagowo środka Disbon 947 Slidestop Fine, dokładnie wymieszać i nakładać tak jak opisane wyżej powierzchnie gładkie. Podczas prac materiał od czasu do czasu zamieszać.

Zużycie

Powierzchnie gładkie
Disbopur 458 PU-AquaSiegel 80–120 g/m2 *
na jeden cykl roboczy
Powierzchnie antypoślizgowe
Disbopur 458 U-AquaSiegel 
Disbon 947 SlideStop Fine
ok. 130 g/m2
ok. 4 g/m2

* W wypadku szorstkich podłoży jak np. posadzka z systemu Disboxid Stonecolor (wewnątrz i na zewnątrz) konieczne jest nakładanie materiału w dwóch cyklach roboczych. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie na podstawie prób bezpośrednio na obiekcie.

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 90 min. w temp. 20°C i względnej wilgotności powietrza 60%. W wyższych temperaturach czas gotowości do obróbki ulega skróceniu, a w niższych wydłużeniu.

Uwaga:

Koniec dopuszczalnego czasu przydatności do obróbki jest optycznie niezauważalny. Jego przekroczenie może spowodować widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki, a także obniżenie wytrzymałości materiału i zmniejszenie jego właściwości sczepnych. Nierównomierne rozprowadzenie materiału (szczególnie w wypadku ciemnych kolorów) powoduje widoczne różnice w połysku lub barwie powłoki. Unikać zbyt obfitego nakładania materiału (większego niż 200 g/m2 )  ponieważ powoduje ono tworzenie się pęcherzy powietrza w powłoce. Zapewnić intensywną wymianę powietrza w pomieszczeniu w trakcie schnięcia i twardnienia powłoki.

Warunki obróbki

Żywicy nie nakładać przy temperaturze niższej niż 10°C lub w temperaturze niższej od temperatury punktu rosy ponieważ może to spowodować wystąpienie trwałych białych przebarwień. Minimalna temp. obróbki dla materiału, otoczenia i podłoża wynosi 10°C a temp. maksymalna 25°C. Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3°C wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia i dalszej obróbki po ok. 1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach proces twardnienia warstwy ulega wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy myć wodą lub ciepłą wodą z mydłem.