GWARANCJA
1. Towar jest nowy i objęty gwarancją producenta/dystrybutora.

REKLAMACA I ZWROT TOWARU
1. Rezygnację z zamówienia, którego realizacja nie została rozpoczęta prosimy zgłaszać na adres email sklep@mega-market.com.pl Przy tej okazji prosimy o podanie numeru zamówienia lub dane klienta.
2. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy.
3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
4. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu należy sprawdzić paczkę - otworzyć - w obecności kuriera lub na poczcie i w przypadku stwierdzenia szkody sporządzić protokół szkody.