Wystawianie faktur VAT

Na każde zamówienie wystawiamy fakturę VAT. Dane na fakturze będą zgodne z informacją zawartą w zamówieniu. Faktury wysyłamy e-mailem, Jeśli klient zażyczy sobie faktury w tradycyjnej papierowej formie, wysyłamy ją pocztą lub dostarczamy wraz z dostawą.

Jeżeli życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę Vat na firmę, prosimy w zamówieniu wpisać pełne dane firmy wraz z NIP-em