Asoplast MZ

Polimerowa emulsja uszlachetniająca do jastrychów, zapraw murarskich, tynków tradycyjnych, zapraw klejowych, zapraw do spoinowania oraz betonów.

Opakowanie: 1 kg, 5 kg i 10 kg

Więcej szczegółów

1 kg
5 kg
10 kg

41,21 zł

ASOPLAST-MZ

Polimerowa emulsja uszlachetniająca do jastrychów, zapraw murarskich, tynków tradycyjnych, zapraw klejowych, zapraw do spoinowania oraz betonów.
Podwyższa wytrzymałość na zginanie i ścieranie oraz przyczepność.
Redukuje współczynnik Woda/Cement.

Właściwości:
- bezrozpuszczalnikowy
- bezchlorkowy
- nie zawiera składników korozyjnych
- posiada działanie plastyfikujące
- koncentrat
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie:
ASOPLAST-MZ stosuje się jako domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszania ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset.

Typowe zastosowania:
• do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych - umożliwia wykonanie wyprawy o cienkiej grubości warstwy,
• do wytwarzania ciągów posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepylących, sprężystych
o zmniejszonym skurczu,
• jako środek poprawiający przyczepność przy narzucie pierwszej warstwy tynków na podłoża
do których może występować zmniejszona przywieralność,
• do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich
• jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytą denną, a ścianą.
• jako środek zwiększający odporność wyprawy na ścieranie w miejscach przepływów w budowlach
wodnych, w kanałach ściekowych, oczyszczalniach itp.
• do spoinowania murów.
• jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni naturalnych i sztucznych, a także jako wyprawa służąca do pokrywania rozmaitych płyt izolacyjnych oraz
wyrobów z materiałów lekkich.
• jako domieszka służąca do zwiększania przyczepności, a także zwiększania trwałości powłok z farb wapiennych i cementowych.
• jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej odporności na
działanie substancji chemicznych.

Dane techniczne:
Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Zużycie: w zależności od zastosowań, rozcieńczany wodą zarobową w proporcjach od 1:1 do 1:5

  • Zastosowanie: naprawa betonu
  • Zastosowanie: renowacja budynków