Włókna polipropylenowe

Cięte włókna polipropylenowe jako dodatek do betonów i zapraw ( zbrojenie rozproszone ). Dodanie włókien powoduje redukcję rys skurczowych i mikropęknięć! Włókna Qfibre tworzą w mieszance betonowej przestrzenną siatkę, która pełni rolę mikrozbrojenia eliminując konieczność stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i dając wiele pozytywnych efektów.

Opakowanie: 600 g
Długość włókna: 12 mm

Więcej szczegółów

17,53 zł

Obniżka!

-5%

18,45 zł

Mikrozbrojenie do betonu

Włókna Qfibre wykonane z czystego, obojętnego chemicznie polipropylenu, o właściwościach gwarantujących ich łatwą zwilżalność w kontakcie z wodą i ich wybitnie dobrą rozprowadzalnośd w mieszance betonowej lub w zaprawie.

 •     redukują powstawanie rys skurczowych
 •     poprawiają wodoszczelność
 •     uodporniają na działanie cyklów mrozu i topnienia
 •     podwyższają odporność na ścieranie
 •     podwyższają wytrzymałość świeżego betonu
 •     podwyższają ognioodporność
 •     redukcją segregacje składnikówDodanie włókien polipropylenowych Qfibre do mieszanek betonowych powoduje:

 •     Prawie zupełną eliminację rys skurczowych i mikropęknięć jako możliwych punktów wejściowych dla wody i dla korodujących roztworów soli. Eliminacja rys skurczowych w betonie zapobiega konieczności stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych oraz poprawia szczelność i ogranicza jego przesiąkliwość .
 •     Obniżenie kapilarności betonu i tym samym ograniczenie zmniejszenie wodoprzepuszczalności i nasiąkliwości jak ograniczenie penetracji betonu przez chemikalia; ograniczenie korozji betonu oraz stali zbrojeniowej chroniąc zbrojenie konstrukcyjne żelbetu przed korozją.
 •     Zwiększenie odporności powierzchni betonu na ścieranie ponieważ zamknięta powierzchnia betonu jest bardziej szczelna na ciecze powodujące korozje betonu lub żelbetu
 •     Zwiększenie udarności i odporności na rozkruszanie o ponad 15% ; poprzez zwiększenie trwałości wyrobów betonowych i żelbetowych wykorzystując ten efekt w prefabrykacji poprzez wcześniejsze rozformowywanie prefabrykatów (odporność na uszkodzenia podczas transportu).
 •     Polepszenie urabialności betonu oraz odporności na segregację składnikówjak i spójności i jednorodności betonu; Rozprowadzone równomiernie w masie betonowej włókna ograniczają opadanie cięższych składników i nadmierne wypływanie wody w postaci mleczka cementowego na powierzchnię betonu.
 •     Polepszenie reologii betonu natryskowego ( shot cret; torkret) prowadzącą do wyraźnej redukcji odprysku. Działanie stabilizujące włókien propylenowych powoduje,że są wykorzystywane przy naprawie konstrukcji żelbetowych..
 •     Zwiększona mrozoodporność a co za tym idzie, nie postępuje proces łuszczenia się powierzchni betonu podczas eksploatacji
 •     Polepszenie przyczepności urabialności zapraw np.zapraw tynkowych
 •     Fabrykacja betonu ognioodpornego szczególnie w betonie tunelowym z wyraźnie opóźnionym odpryskiem w wyniku ognia. Pozostające po stopionych włóknach mikrokanały powodują dobre rozprowadzenie powstającej w betonie pary wodnej i zapobiegają w ten sposób odpryskom betonu ( „spalling” ) w trakcie wzrastającej temperatury.Włókna Qfibre jako dodatek polepszający właściwości betonów stosuje się:

 •     w pracach wykończeniowych budynku – np.jako dodatek do zapraw i wylewek , wykonywania sztukaterii do szpachlówek
 •     w budownictwie przemysłowym np. do wykonywania posadzek o podwyższonej odporności na uderzenia, odporne na ścieranie i na temperaturę, do wykonywania nawierzchni lotnisk
 •     w prefabrykacji elementów betonowych np.do produkcji prefabrykatów o wielu rozmiarach oraz prefabrykatów cienkościennych, takich jak kręgi, galanterii betonowej - krawężników, płytek chodnikowych dachówki cementowej, kostki brukowej
 •     w budowie tuneli i w budownictwie drogowym np.budowa dróg, parkingów, chodników itp.
 •     w budownictwie hydrotechnicznym np.do budowy zbiorników do wykonywania nowych i naprawy starych falochronów itp.
 •     w produkcji betonów specjalnych np. do produkcji betonu komórkowego, natryskowego, itp.


Dozowanie

 •     zapobiegając powstawaniu rys skurczowych:       0,6 - 1,0 kg na m³ betonu