Esco-Fluat

Środek neutralizujący szkodliwe sole budowlane. Gotowy do użycia roztwór przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne.

Opakowanie: 1 kg i 10 kg

Więcej szczegółów

1 kg
10 kg

62,12 zł

ESCO-FLUAT
Środek neutralizujący szkodliwe sole budowlane

Gotowy do użycia roztwór przekształcający szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w związki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne. Nie zawiera ołowiu. Do stosowania na starych murach po skuciu zniszczonych tynków, szczególnie pod tynki renowacyjne i powłoki uszczelniające.

Właściwości:
Dzięki preparatowi ESCO-FLUAT szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w wodzie (chlorki, siarczany) zostają przekształcone w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne w wodzie.
Przekształcanie soli środkiem ESCO-FLUAT jest zabiegiem pomocniczym przed zastosowaniem tynków renowacyjnych THERMOPAL. Przez zastosowanie preparatu ESCO-FLUAT ograniczona zostaje wędrówka łatworozpuszczalnych soli do świeżego tynku renowacyjnego w czasie wiązania.

Zastosowanie:
ESCO-FLUAT jest stosowany do prac pomocniczych przy renowacji zasolonych murów.

Dane techniczne: Baza: wodny roztwór sześciofluorokrzemianowy
Zużycie: przy dwukrotnym powlekaniu ok. 0,4 - 0,5 kg/m2

Obróbka:
Skażone i uszkodzone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Spoiny wykuć na głębokość 2 cm. Mur i spoiny przetrzeć szczotką
drucianą. Obrabiane powierzchnie powinny być najbardziej jak to możliwe suche.
Tak przygotowany mur należy 1-2 krotnie nasycić preparatem (w zależności od zasolenia i chłonności).

  • Zastosowanie: renowacja budynków