Aquafin IC

Krystaliczna zaprawa do uszczelniania kapilarów w strukturze betonu w zbiornikach na wodę pitną, wodę retencyjną, instalacjach uzdatniania wody, obiektów inżynierskich. Uszczelnia rysy w podłożu do 0,4 mm

Opakowanie: 25 kg

Więcej szczegółów

276,75 zł

AQUAFIN-IC

Krystaliczna zaprawa do uszczelniania kapilarów w strukturze betonu w zbiornikach na wodę pitną, wodę retencyjną, instalacjach uzdatniania wody, obiektów inżynierskich.
Uszczelnia rysy w podłożu do 0,4 mm

Zużycie:
              wilgoć gruntowa - 0,75 kg/m2 - jedna warstwa
              woda bezciśnieniowa - 1,2 kg/m2 - dwie warstwy
              woda ciśnieniowa - 1,5 kg/m2 - dwie warstwy

Opakowania: 25 kg

Właściwości:
• Uszczelnia kapilary
• Integruje się ze strukturą betonu (nie jest powłoką uszczelniającą)
• Trwale aktywna
• Do stosowania na wilgotnych podłożach
• Nie zawiera chlorków i nie powoduje korozji zbrojenia, spowalnia procesy karbonatyzacji.
• Uszczelnia rysy w podłożu do 0,4mm powstałe po naniesieniu warstwy uszczelniajàcej

Zastosowanie:
• Uszczelnienia zewnętrzne i wewnętrzne np.
piwnic, szybów wind, fundamentów, murów oporowych.
• Uszczelnienia zbiorników wody pitnej i użytkowej, zbiorników retencyjnych, zbiorników z wodą
morską, instalacji uzdatniania wody.
• Uszczelnienia obiektów inżynierskich np.
garaży podziemnych, tuneli itp.
• Uszczelnienia powierzchni betonowych w komunalnych oczyszczalniach ścieków.
(Uwaga: Aquafin IC nie wzmacnia powierzchni betonowych, stanowi jedynie uszczelnienie
powierzchniowe. Dla skutecznego funkcjonowania Aquafin-u IC konieczne jest wykonanie betonu
zgodnie z wymogami projektu, odpowiednimi przepisami i sztuką budowlaną)