Sopro DSF 523

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania ­elastycznych powłok nie przepuszczających wody i pokrywających rysy. ­Stosowana do zespolonych uszczelnień balkonów, tarasów, pryszniców, pralni, toalet, basenów i zbiorników wody o głębokości do 5 m.

Opakowania: worek  20 kg

Więcej szczegółów

20 kg

228,78 zł

Sopro DSF 523
Zaprawa uszczelniająca, elastyczna jednoskładnikowa

Jednoskładnikowa, elastyczna, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania nie przepuszczających wody, pokrywających rysy powłok. Niska zawartość chromianów, zgodnie z Dyrektywą 2003/53/EWG. Posiada świadectwo badań ogólnego nadzoru budowlanego dla klas o podwyższonym obciążeniu (zakres kontroli nadzoru budowlanego) A i B oraz A0, B0, zgodnie z instrukcją Związku Glazurników Niemieckich (Wytyczne dotyczące wykonania izolacji zespolonych pod okładziny ceramiczne w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych; styczeń 2010) – klasy przy umiarkowanym obciążeniu (obszar nie uregulowany przez nadzór budowlany).

■ Na balkony i tarasy
■ Do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
■ Do basenów kąpielowych
■ Paroprzepuszczalna
■ Do nanoszenia przy pomocy wałka, pacy lub pędzla
■ Do nanoszenia również metodą natrysku
■ Na ściany i podłogi
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowanie
Uszczelnienie alternatywne balkonów, tarasów, natrysków, pryszniców, pralni, pomieszczeń WC i basenów kąpielowych,
pod następnie wykonywane prace okładzinowe. Renowacja nośnych, starych i trwałych okładzin z płytek ceramicznych
na balkonach i tarasach.
Jako uszczelnienie od wewnątrz zbiorników wody użytkowej, o głębokości do 5 m.
Do wytwarzania elastycznych, pokrywających rysy uszczelnień do ochrony elementów budowlanych i budowli.

Zalecane podłoża
Mineralne podłoża z betonu, betonu lekkiego, betonu porowatego (wewnątrz), tynków cementowych i cementowowapiennych, płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknistych, muru o pełnych spoinach i równej powierzchni (nie stosować do muru mieszanego); jastrychy cementowe, anhydrytowe, jastrychy suche; stare okładziny ceramiczne.

Proporcje mieszania
Nanoszenie przez:
- malowanie: ok. 5,6 l wody : 20 kg Sopro DSF 523
- szpachlowanie: ok. 5,0 l wody : 20 kg Sopro DSF 523
- natryskiwanie: ok. 7,5 l wody : 20 kg Sopro DSF 523
Nanoszenie przez:
- malowanie: ok. 2,8 l wody : 10 kg Sopro DSF 523
- szpachlowanie: ok. 2,5 l wody : 10 kg Sopro DSF 523
- natryskiwanie: ok. 3,75 l wody : 10 kg Sopro DSF 523
Czas dojrzewania 3-5 minut

Grubość warstw/zużycie
Co najmniej 2 warstwy = 2 x 1,0 mm (2 x 1,3 mm grubości świeżej warstwy); maks. grubość suchej warstwy: 4 mm
Zbiorniki wody o głębokości < 5 m: co najmniej 2,5 mm zaprawy po związaniu
Zużycie ok. 1,4 kg/m2 na każdy mm grubości związanej zaprawy  • Zastosowanie: izolacja tarasu i balkonu
  • Zastosowanie: izolacja fundamentów
  • Materiał: zaprawa mineralna