Sopro KD 754

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami grubowarstwowa powłoka do wytwarzania elastycznych uszczelnień budowlanych

Opakowanie:  30 l

Więcej szczegółów

280,00 zł

Sopro KD 754
Bitumiczna masa uszczelniająca dwuskładnikowa

Dwuskładnikowa, nie zawierająca rozpuszczalników, z wypełniaczem polistyrenowym, zmodyfikowana polimerami
grubowarstwowa powłoka do wytworzenia elastycznych, mostkujących rysy uszczelnień budowlanych, według normy DIN 18195 część 4, 5 i 6 (wydanie 08.2000). Również jako zewnętrzne uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych.

■ Chroni przed wilgocią z gruntu i nie spiętrzającą się wodą infiltracyjną, wodą nie napierającą (bez ciśnienia), wodą napierającą z zewnątrz i spiętrzającą się wodą infiltracyjną
■ Optymalna stabilność
■ Szybkoschnąca, szybko osiąga odporność na deszcz
■ Do szpachlowania i natryskiwania
■ W pomieszczeniach i na zewnątrz
■ Posiada świadectwa badań

Zastosowanie
Do uszczelnień budowli w obszarze styku z gruntem przed działaniem wilgoci z gruntu i nie spiętrzającej się wody infiltracyjnej na płycie fundamentowej i ścianach (DIN 18195 cz. 4), przed wodą nie napierającą na powierzchniach posadzek i w pomieszczeniach mokrych (DIN 18195 cz. 5), jak i przed wodą napierającą z zewnątrz oraz spiętrzającą się wodą infiltracyjną (DIN 18195 cz. 6).
Do poziomego uszczelnienia (powierzchnie podłóg, balkonów, tarasów, jak i podobnych elementów budowlanych w budownictwie mieszkaniowym), do uszczelnienia piwnic i nie podpiwniczonych budowli pod jastrychy oraz do przyklejania płyt ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obrębie styku z gruntem. Uszczelnienie musi zostać nałożone od strony działania wody.
Również jako zewnętrzne, pasmowe uszczelnienie spoin konstrukcyjnych w nieprzepuszczalnych dla wody budowlach betonowych. Powłoka Sopro KD 754 nie może być stosowana jako uszczelnienie dachów.

Właściwe podłoża
Beton, tynk, jastrych; mur o pełnych spoinach z cegieł, bloczków betonowych, bloczków wapienno-piaskowych,
bloczków z granulowanego żużla wielkopiecowego, pustaków ściennych; bloczki z betonu komórkowego w piwnicach;
fundamenty; płyty fundamentowe; balkony i tarasy.

Zużycie
od ok. 3,5 l/m2 do ok. 4,6 l/m2
Ilość warstw W zależności od sposobu aplikacji, co najmniej 2 cykle pracy
Temperatura stosowania Od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze)
Czas użycia 2-3 godziny
Odporność na deszcz Po ok. 3 godzinach
Czas schnięcia Ok. 2 dni
Mostkowanie rys Co najmniej 2 mm w temperaturze +4°C
Wodoszczelność Szczelność (72 godziny) według normy DIN 52123
Opakowania Pojemnik 30 l (21,7 kg) - składnik płynny A 15,7 kg + składnik proszkowy B 6 kg (w opakowaniu własnym, dołączony do pojemnika)