Alsan Flashing

ALSAN FLASHING jest masą bitumiczno-żywiczną przeznaczoną do hydroizolacji miejsc trudnodostępnych w nowych i starych obiektach budowlanych, bez użycia płomienia.

Opakowania: 5 i 15 kg
Zużycie: 1,6 l/m2

Więcej szczegółów

5 kg
15 kg

289,05 zł

Alsan Flashing

OPIS I ZASTOSOWANIE:
ALSAN FLASHING jest masą bitumiczno-żywiczną przeznaczoną do hydroizolacji miejsc trudnodostępnych w nowych i starych obiektach budowlanych, bez użycia płomienia.

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SYSTEMU:

  •     uzupełnienie tradycyjnej izolacji bitumicznej z pap modyfikowanych SBS przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju napraw, konserwacji, obróbek na ogniomurach, świetlikach, elementach okrągłych, przy obróbkach stolarki okiennej, przy korytach odpływowych, narożni­kach zewnętrznych i wewnętrznych itp.,
  •     do wykonywania obróbek wokół miejsc trudnodostępnych oraz miejsc,w których stosowanie płomienia palnika jest zabronione lub niebez­pieczne, na przykład: wrażliwych na ogień PVC, styropian oraz w oto­czeniu produktów łatwopalnych,
  •     jako samodzielna warstwa izolacyjna w typie izolacji ciężkiej na płaszczyznach poziomych i pionowych takich jak: stropy, ściany fun­damentowe, powierzchnie balkonów i tarasów, w skali przemysłowej: dachy baraków budowlanych, wagonów kolejo­wych, zadaszeń przystanków komunikacji i wielu innych.


Zużycie: 1,6 l/m2

SPOSÓB STOSOWANIA SYSTEMU:

Obróbka elementów kątowych:
Obróbkę kątową można rozpocząć od wykonania linii osłonowej z taśmy klejącej, co umożliwi wykonanie izolacji w sposób czysty i estetyczny.
Połączenia taśmy wykonać przy pomocy ALSAN FLASHING na długo­ści ok. 10 cm.
Po związaniu warstwy klejącej nałożyć pierwszą warstwę materiału ALSAN FLASHING – w ilości ok. 900 g/m2.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą warstwę ALSAN FLASHING – w ilości ok. 700 g/m2. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych i wynosi od 2 do 5 godzin. Po wykonaniu drugiej warstwy izolacji należy usunąć osłonową taśmę klejącą.

Tak wykonana izolacja jest odporna na promienie UV i warunki atmos-feryczne, jednak dla uzyskania lepszego efektu wizualnego można pokryć izolację ALSAN FLASHING łupkiem mineralnym dobranym kolorystycznie do papy nawierzchniowej. Łupek można nałożyć na drugą warstwę ALSAN FLASHING po wstępnym przeschnięciu lub po jej całkowitym stwardnieniu pokrywając ją ALSAN FLASHING w ilości ok. 250 g/m2.

Obróbka drzwi i okien:
Zabezpieczyć elementy narożnikowe i profile taśmą klejącą. Po zabez­pieczeniu wkleić taśmę wzmacniającą VOILE FLASHING przy użyciu materiału ALSAN FLASHING w ilości ok. 250 g/m2.
Po przeschnięciu pierwszej warstwy nałożyć drugą warstwę materiału ALSAN FLASHING w ilości ok. 700 g/m2.
Tak wykonaną warstwę izolacji dla uzyskania lepszego efektu wizualnego można pokryć łupkiem mineralnym i pozostawić do wyschnięcia.
Stosowanie materiału ALSAN FLASHING nie wymaga stosowania profili dociskowych.

  • Zastosowanie: izolacja tarasu i balkonu
  • Zastosowanie: uszczelnianie dylatacji
  • Materiał: masa bitumiczna