SIPLAST ELASTIC

Jednoskładnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do hydroizolacji i uczelniania miejsc szczególnych, stosowana na zimno na zewnątrz, gotowa do bezpośredniego użycia, bez gruntowania.

Opakowanie: 4 i 15 kg

Więcej szczegółów

4 kg
15 kg

188,99 zł

Siplast Elastic
Szybki Uszczelniacz PUR


Przeznaczenie:
Jednoskładnikowa elastyczna izolacja bitumiczno-poliuretanowa przeznaczona do hydroizolacji i uczelniania miejsc szczególnych, stosowana na zimno na zewnątrz, gotowa do bezpośredniego użycia, bez gruntowania.
Występuje jako samodzielna warstwa izolacyjna do stosowania bezpośrednio na betonie lub pokryciach bitumicznych. Jest uzupełnieniem izolacji bitumicznej przy wszelkiego rodzaju naprawach
i remontach zarówno w nowych jak i starych obiektach. Stosowana aplikacja – bez użycia ognia otwartego.

Zakres stosowania:
Siplast Elastic Szybki Uszczelniacz PUR można stosować na różnego rodzaju podłoża jak beton, podłoża bitumiczne, stal galwanizowaną, drewno, PVC, aluminium, miedź oraz inne w celu:
• uszczelnienia miejsc szczególnych przy obróbkach attyk, ogniomurów, wyłazów dachowych, pasm świetlnych, świetlików oraz innych elementów;
• zabezpieczania krawędzi i detali narożnych w miejscach trudnodostępnych na dachach;
• wykonania elastycznych, trwałych i szczelnych izolacji na tarasach, loggiach i balkonach;
• obróbki profili przyokiennych i drzwiowych wykonanych z PCV i drewna;


Sposób stosowania:
Przed aplikacją należy sprawdzić stan podłoża, usunąć wszystkie zanieczyszczenia oraz luźne elementy zmniejszające przyczepność. Po otworzeniu pojemnika produkt należy dokładnie wymieszać, nie podgrzewać produktu. Masę nakładamy na gładką powierzchnię bez gruntowania (w przypadku pap bitumicznych należy usunąć posypkę na szerokość zbrojącej systemowej taśmy poliamidowej o rozciągliwości względnej 600%) za pomocą wałka lub pędzla. W przypadku wykonywania szczelnej izolacji po nałożeniu pierwszej warstwy (± 0,9 kg/m2) należy zainstalować wzdłuż krawędzi Elastyczną Zbrojącą Taśmę Poliamidową i docisnąć ją do podłoża, a następnie położyć drugą warstwę masy (± 0,7 kg/m2). Odstęp czasowy pomiędzy aplikacją pierwszej i drugiej warstwy wynosi: od 2h do 6h - w zależności od temperatury otoczenia. Podłoże uważa się za dostatecznie suche jeśli powłoka po dotknięciu nie brudzi. Na powstałą wodoszczelną powłokę w celu jej zabezpieczenia przed promieniowaniem UV można użyć posypki stosowanej przy papach bitumicznych (± 0,2 kg/m2) lub zastosować lakier z prawdziwym płynnym aluminium Silver Primer® Szybki Lakier SBS (± 0,2 l/m2).