Pianka ogniochronna B1

Ogniochronna pianka Fischer jest jednoskładnikową, półsztywną pianką poliuretanową twardniejącą na skutek absorpcji wilgoci z powietrza. Pianka wytwarzana przy użyciu pistoletu.

Opakowanie: 750 ml

Więcej szczegółów

46,49 zł

Obniżka!

-10%

51,66 zł

Pianka ogniochronna B1
Ogniochronna pianka Fischer jest jednoskładnikową, półsztywną pianką poliuretanową twardniejącą na skutek absorpcji wilgoci z powietrza. Pianka może być wytwarzana przy użyciu pistoletu.

Zastosowanie:
Pianka przeznaczona jest do wypełniania pęknięć i nieruchomych szczelin oraz uszczelniania poziomych i pionowych złączy liniowych w połączeniach między elementami przegród budynków, w tym uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami drzwiowymi i okiennymi z drewna metalu lub PVC, przy czym ich montaż powinien być wykonany przy użyciu łączników mechanicznych fischer.

Pianka Fischer może być stosowana w obiektach o klasyfikacji ogniowej podanej dla pianki, klasyfikacji niższej lub w obiekcie bez takich wymagań.

Klasyfikacja ogniowa pianki Fischer:
Przy szerokości spoiny do 75 mm na podłożach klasy A1, A2 i płytach karton-gips, pianka niezapalna, nie kapiąca, nie odpadająca pod wpływem ognia – klasa B-s2, d0, wg PN-EN 13501-1:2008,
Odporność ogniowa poszczególnych szczelin poziomych i pionowych: EI 90, EI 120, EI 180 lub EI 240, wg PN-EN 13501-2:2008, w zależności od grubości spoiny i ściany, odpowiednio wg punktu 2 AT-15-810/2009.