Sika Repair 13F

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika Repair-10 F.

Opakowanie: 25 kg

Więcej szczegółów

63,66 zł

Obniżka!

-10%

70,73 zł

Sika Repair-13 F
Zaprawa naprawcza typu PCC do wypełniania ubytków w betonie
 
Zastosowanie
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 •     Hydrotechnicznych
 •     Komunikacyjnych
 •     Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 •     Górniczych
 •     Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową


W systemie naprawczym Sika Repair F materiał stosuje się do napraw ubytków lokalnych wypełniając je przez wyklejanie warstwami o grubości 1÷4 cm, zawsze na warstwie sczepnej Sika Repair-10 F.
Charakterystyka

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego wypełniania ubytków na warstwie sczepnej Sika Repair-10 F.

 •     Łatwość przygotowania i nanoszenia
 •     Wysoka przyczepność do warstwy sczepnej Sika Repair-10 F
 •     Możliwość stosowania do napraw w pozycji przewieszonej i sufitowej
 •     Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 •     Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 •     Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 •     Materiał nietoksyczny


Kolor: Szary proszek
Opakowanie: Worki 25 kg