Sika Repair 20 F

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

Kolor: Szary proszek
Opakowanie: Worki 25 kg

Więcej szczegółów

65,03 zł

Obniżka!

-10%

72,26 zł

Sika Repair-20 F
Zaprawa do reprofilowania i wyrównywania powierzchni betonowych

Zastosowanie
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 •     Hydrotechnicznych
 •     Komunikacyjnych
 •     Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 •     Górniczych
 •     Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową


W systemie naprawczym Sika Repair F materiał można stosować jako:

 •     Zaprawę wypełniającą drobne ubytki w betonie (5÷20 mm)
 •     Warstwę wyrównawczą lub wyprawę powierzchniową przy znacznych nierównościach i chropowatościach podłoża (rzędu 5÷10 mm) powstałych np. w wyniku powierzchniowego kucia mechanicznego lub hydrodynamicznego


Sika Repair-20 F dostosowany jest do nanoszenia bez użycia warstwy sczepnej. W szczególnych przypadkach warstwa sczepna może okazać się jednak technologicznie niezbędna, jak np.:

 •     Na powierzchniach o małej chropowatości
 •     W pozycji przewieszonej i sufitowej
 •     Przy obciążeniach dynamicznych, jak wibracje, przejazd pojazdów, szoki termiczne itp.
 •     Jako warstwę sczepną należy wtedy stosować Sika Repair-10 F


Charakterystyka
Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC (na bazie cementu modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi. Służy do ręcznego reprofilowania i wyrównywania chropowatych powierzchni betonowych.

 •     Łatwość przygotowania i nanoszenia
 •     Dobra przyczepność bez użycia warstwy sczepnej
 •     Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 •     Kompensacja wczesnego skurczu dzięki dodatkowi włókien syntetycznych
 •     Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność oraz mrozoodporność
 •     Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 •     Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 •     Materiał nietoksyczny


Kolor
Szary proszek
Opakowanie
Worki 25 kg