Sika Repair 10 F

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Sika Repair 10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F.

Opakowanie: 25 kg

Więcej szczegółów

66,70 zł

Obniżka!

-10%

74,11 zł

Sika Repair 10 F
Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa sczepna
 
Zastosowanie
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 •     Hydrotechnicznych
 •     Komunikacyjnych
 •     Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 •     Górniczych
 •     Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową


W systemie naprawczym Sika Repair materiał może być wykorzystany jako:

 •     Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego w czasie rozkuć i oczyszczonego zbrojenia
 •     Warstwa sczepna łącząca podłoże betonowe z inną zaprawą wypełniającą systemu Sika Repair F
 •     Materiał można również wykorzystać jako uniwersalną warstwę sczepną stosowaną na stare podłoża betonowe uzupełniane warstwami nowych betonów lub zapraw zwykłych


Charakterystyka
Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC / SPCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki.
Sika Repair-10 F jest przeznaczony do wykonywania warstw zabezpieczających odsłonięte zbrojenie oraz warstw sczepnych w systemie Sika Repair F.

 •     Łatwość przygotowania i nanoszenia
 •     Możliwość nanoszenia ręcznego lub natryskiem
 •     Wysoka przyczepność do betonu i stali
 •     Dobre parametry wytrzymałościowe
 •     Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 •     Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 •     Materiał nietoksyczny


Kolor
Ciemnoszary proszek
Opakowanie
Worki 25 kg