Sika Repair 30 F

Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Służy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką ręczną lub natryskową.

Kolor: Szary proszek
Opakowanie: Worki 25 kg

Więcej szczegółów

72,78 zł

Obniżka!

-10%

80,87 zł

Sika Repair-30 F
Szpachlówka uszczelniająca do wyrównywania powierzchni betonowych

Zastosowanie
Do napraw powierzchniowych konstrukcji betonowych i żelbetowych narażonych na obciążenia atmosferyczne, oraz obciążenia wodą, w szczególności w obiektach:

 •     Hydrotechnicznych
 •     Komunikacyjnych
 •     Oczyszczalni ścieków i kanalizacji
 •     Zbiornikach
 •     Basenach
 •     Górniczych
 •     Narażonych na zwiększoną agresję siarczanową


W systemie naprawczym Sika Repair F materiał służy do wyrównywania i zagładzania całości naprawianej powierzchni, stanowiąc zarazem idealny podkład, jeśli przewidziane są dodatkowe powłoki ochronne. W zależności od chropowatości powierzchni i przewidzianej technologii wykonania materiał można nanosić: natryskiem lub ręcznie techniką szpachlowania.

Charakterystyka
Jednoskładnikowa zaprawa typu PCC/SPCC ( na bazie cementu, modyfikowana polimerem) z dodatkiem mikrokrzemionki. Służy do szpachlowania powierzchni betonowych techniką ręczną lub natryskową.

 •     Łatwość przygotowania i nanoszenia
 •     Dobra przyczepność do betonu
 •     Łatwość uzyskania idealnej kosmetyki powierzchni
 •     Dobre cechy wytrzymałościowe, wodoszczelność i mrozoodporność
 •     Produkt o wysokiej odporności na korozję siarczanową
 •     Podwyższona odporność na penetrację przez wodę i chlorki
 •     Materiał nietoksyczny


Kolor
Szary proszek
Opakowanie
Worki 25 kg