SikaGrout 4 N

Ekspansywna, samorozlewna zaprawa do podlewek i zakotwień. Rozlewna zaprawa podlewkowa na beton, kamień i stal. Podlewki pod łożyska, fundamenty maszyn, osadzanie kolumn w elementach prefabrykowanych. Wykonywania zakotwień w betonie.

Opakowanie: 25 kg

Więcej szczegółów

42,50 zł

SikaGrout 4 N
Ekspansywna, samorozlewna zaprawa do podlewek i zakotwień

Zastosowanie
Rozlewna zaprawa podlewkowa na beton, kamień i stal. Podlewki pod łożyska, fundamenty maszyn, osadzanie kolumn w elementach prefabrykowanych. Wykonywania zakotwień w betonie. Uzupełnianie niewielkich ubytków, kawern i szczelin w betonie

Charakterystyka
Gotowa jednoskładnikowa zaprawa samorozlewna o skompensowanym skurczu do wykonywania podlewów i zakotwień.

  •     Łatwość użycia
  •     Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
  •     Możliwość regulacji konsystencji
  •     Możliwość doziarnienia grubszym kruszywem
  •     Samorozlewność
  •     Normalne wiązanie, szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe (klasa 55 MPa)
  •     Wysoka mrozoodporność (klasa co najmniej F 150)
  •     Wiąże bezskurczowo i ekspanduje w fazie plastycznej
  •     Odporność na wibracje i uderzenia po stwardnieniu
  •     Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny


Kolor
Szary proszek
Opakowanie
Worki 25 kg