Asocret BM

Sucha zaprawa na bazie cementu, wapna i trasu. Charakteryzuje się wysoką płynnością oraz minimalnym skurczem przy wiązaniu. Przeznaczona m.in. do wypełniania pustek w murze, szczególnie do zasklepienia otworów po wykonywaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-IB1 lub AQUAFIN-IB2.

Opakowanie: 25 kg

Więcej szczegółów

123,00 zł

ASOCRET-BM
Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

Właściwości:
ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem. ASOCRET-BM wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny
kapilarnie.

Zastosowanie:
ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony
poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po
wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-IB2. Wypełnianie może być wykonywane
grawitacyjnie lub przez wtłaczanie pod ciśnieniem.

Dane techniczne:
Baza: zaprawa cementowo-trasowa
Kolor: szary