Unifix-2K

Wysoce elastyczna, dwuskładnikowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do okładzin ceramicznych klasa C1 TE S2. UNIFIX-2K jest szczególnie zalecany do stosowania na tarasach, balkonach, w basenach i zbiornikach itp.

Opakowania: 33,33 kg, worki 25 kg, pojemniki 8,33kg
              

Więcej szczegółów

344,99 zł

Obniżka!

-10%

383,32 zł

UNIFIX-2K
Wysoce elastyczna, dwuskładnikowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do okładzin ceramicznych zgodna z normą PN-EN 12004.

Właściwości:
• Zgodna z normą PN EN 12004, C1 TE S2*
• O bardzo wysokiej elastyczności, dwuskładnikowa
• Do stosowania na krótko sezonowanych podłożach
• Wodo- i mrozoodporna
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• Łatwa w obróbce
• Tiksotropowa
• Do stosowania w trudnych warunkach (podłoża i obciążenia)

Zastosowania:
UNIFIX-2K nadaje się do klejenia metodą cienkowarstwową okładzin z kamionki, fajansu i ceramiki (także poniżej nasiąkliwości 0,5%), klinkieru, mozaiki oraz niepodatnych na przebarwienia i nieprześwitujących okładzin z kamieni naturalnych. UNIFIX-2K jest szczególnie zalecany do stosowania na tarasach, balkonach, w basenach i zbiornikach, w systemach ogrzewania podłogowego, na ogrzewanych elementach konstrukcji, na krótko sezonowych, cementowych podłożach oraz klejeniu płytka na płytkę.
Wysoka elastyczności UNIFIX-2K jest umożliwia przejęcie naprężeń pomiędzy płytką a podłożem (np. przy stosowaniu na zewnątrz, w trudnych warunkach) lub przy stosowaniu na krótko sezonowych (np. 3 dniowych, lecz już odpowiednio wytrzymałych), cementowych jastrychach. Dyfuzyjność UNIFIXU-2K umożliwia schnięcie jeszcze wilgotnych, nowych jastrychów cementowych, także po wczesnym wykonaniu okładzin. Nie jest także konieczne wstępne włączanie ogrzewania podłogowego przed wykonaniem wyłożeń ceramicznych. UNIFIX-2K jest składnikiem systemu uszczelnień AQUAFIN 2K + UNIFIX 2K*) Strzałka ugięcia przy próbie zginania wg PN-EN 12002 wyniosła 30,9mm, bez pęknięcia próbki, przy wymaganiu normowym 5mm dla klasy S2)

Dane techniczne:
Kolor: szary biały
Opakowania: Proszek worki 25 kg, pojemniki płyn 8,33kg
Zużycie: około 1,40 kg/m2/mm grubości warstwy