Sopro FF 450

Elastyczna zaprawa klejowa. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach operacyjnych, na podłogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych - balkony, tarasy i elewacje.

Worek: 25 kg

Więcej szczegółów

50,00 zł

Sopro FF 450
Elastyczna zaprawa klejowa

Elastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek ceramicznych. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach operacyjnych, na podłogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych - balkony, tarasy i elewacje.

  •     Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
  •     Wysoka stabilność
  •     Długi czas otwartego schnięcia
  •     Do gresów
  •     Nadaje się do zbiorników wody pitnej
  •     W pomieszczeniach i na zewnątrz
  •     Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII


Zużycie: ok. 1,2 kg/m² na 1 mm grubości warstwy
Mozaika drobna: ok. 1,6-2,0 kg/m²
Płytki 15x15 cm: ok. 2,3-2,6 kg/m²