Asodur EP/FM

Dwuskładnikowa, elastyczna po związaniu żywica epoksydowo - poliuretanowa. ASODUR-EP/FM jest stosowany jako samopoziomująca masa do wypełniania spoin na wysoko obciążonych mechanicznie powierzchniach wewnętrznych np. jezdnie halach magazynowych i produkcyjnych, oraz jako warstwa odcinająca kapilary w budowie basenów pływackich.

Opakowanie: 4 kg
Kolor: szary

Więcej szczegółów

496,92 zł

Asodur EP/FM
Odporna na rozcieńczone kwasy, zasady i roztwory soli żywica do wypełniania fug i dylatacji.
Stosowana do wypełnień mocno obciążonych mechanicznie spoin dylatacyjnych w posadzkach, szczególnie w sektorze przemysłowym i obiektach handlowych do wypełniania spoin i dylatacji.


Właściwości:
ASODUR-EP/FM jest bezrozpuszczalnikową, elastyfikowaną, dwuskładnikową żywicą poliuretanowo-epoksydową. ASODUR-EP/FM w stanie związanym jest odporny na wodę, wpływy pogodowe, ścieki, wodę morską, rozcieńczone zasady i kwasy, roztwory soli, środki smarne i pędne oraz oleje mineralne. ASODUR-EP/FM w suchych warunkach i temperaturach z zakresu -30°C do +100°C jest odporny na skoki temperatury. Długotrwałe użytkowanie wymaga ograniczenia zakresu w ramach -10°C do +50°C, ponieważ elastyczność materiału jest zależna od temperatury.

Zastosowanie:
ASODUR-EP/FM jest stosowany jako samopoziomująca masa do wypełniania spoin na wysoko obciążonych mechanicznie powierzchniach wewnętrznych np. jezdnie halach magazynowych i produkcyjnych, oraz jako warstwa odcinająca kapilary w budowie basenów pływackich.

Dane techniczne:

Baza: płynna żywica poliuretanowo-epoksydową
Kolor: szary
Opakowanie: pojemniki po 4 kg.

Podłoże:
Obrabiane spoiny muszą być:
•suche, mocne, nośne i chwytne,
• wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność jak np. kurz, mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, pozostałości po wymalowaniach itp.,
• zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci.

Obróbka:
Składniki A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Składnik B należy wlać do składnika A. Należy odczekać aż utwardzacz wypłynie całkowicie z pojemnika. Mieszanie przeprowadzić odpowiednim urządzeniem przy 300 obr./min. (np. wiertarka zmieszadłem). W celu dokładnego rozprowadzenia utwardzacza należy szczególnie dokładnie mieszać przy ściankach i dnie pojemnika. Operację prowadzić do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Czas mieszania ok. 5 minut.

Nanoszenie:

1. Wzmocnienie spoiny Boki spoin, jeśli to potrzebne, wysuszyć, wyrównać, zeszlifować i wzmocnić produktem ASODUR-GBM w postaci szpachli. Spoiny oczyścić z kurzu, najlepiej za pomocą sprężonego powietrza.

2. Wypełnienia spoiny Spoinę wypełnić od spodu okrągłym, szczelnym sznurem. Dbać o odpowiednią głębokość spoiny. Materiał wypełniania: ASO-Vorfullmaterial

3. Gruntowanie boków spoiny Wstępne powlekanie boków spoiny środkiem ASODUR-GBM jest wymagane tylko przy wysokim obciążeniu mechanicznym. W innym przypadku ASODUR-EP/FM może być natychmiast wylewany. Czas oczekiwania między gruntowaniem środkiem ASODUR-GBM, a wlaniem do spoin masy ASODUR-EP/FM wynosi 1 - 6 godzin przy +23°C.

4. Wprowadzenie masy do spoiny Gruntownie przemieszany ASODUR-EP/FM wprowadzić do spoiny przez zalanie. Wymiary spoin i zużycie materiału: Długotrwałość uszczelniania spoiny jest zależne od jej prawidłowych wymiarów. Szarokość spoiny musi być dobrana tak, aby maksymalna rozszerzalność materiału (3% szerokość spoiny) nie została przekroczona. Tabela zawiera przykłady prawidłowych wymiarów spoin i zużycie materiału.