Asodur IH

Bezrozpuszczalnikowa, przezroczysta, dwuskładnikowa żywica epoksydowa.
Przeznaczona do siłowego sklejania rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.

Opakowanie: 3 kg


Więcej szczegółów

361,62 zł

ASODUR-IH
Żywica epoksydowa do iniekcji

Właściwości:
ASODUR-IH jest dwuskładnikową żywicą epoksydową o następujących właściwościach:
• Bezrozpuszczalnikowa
• Bezbarwna
•Odporna na zasady, roztwory kwasów i soli, produkty ropopochodne
• Odporna na zamarzanie i rozmrażanie

Zastosowanie:
ASODUR-IH jest stosowany do siłowego zespalania rys i spoin w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.

Dane techniczne:
Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa
Lepkość: ok. 380 mPa · s
Ciężar właściwy: ok. 1,06 g/cm3
Stosunek mieszania: 2 : 1 wagowo (A : B)
Czas obróbki: 60 minut przy + 100C
45 minut przy + 200C
12 minut przy + 300C